UROŠ ACMAN

Copyright © Uroš Acman

BIBLIOGRAPHY

Šuštaršič, N., Butina, M., De Glerija, B., Skubin, I., Zornik, K., Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer, Ljubljana: Debora, 2004, ISBN 978-961-6525-00-8

Gorupič, B., Globočnik D., Študenti in študentke fotografije na praški fakulteti za film in televizijo: Galerija v Prešernovi hiši in Galerija v mestni hiši v Kranju, Kranj: Gorenjski muzej, 2007, ISBN 978-961-6478-11-3

Sluga, D., PHOTONIC, luminatic: new Slovenian photography and video = nova slovenska fotografija in video, Ljubljana: Galerija Photon, 2008, 77.04(497.4)(083.824)

Babnik, J. et al., Fotogrfija 41, 42/2009, Ljubljana: Založba/cf, in ZSKZ, 2009, ISSN 1408-3566

Čelik, M., Oblikovanje Republike: Arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991-2011, Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2011, ISBN 978-961-6669-17-7

Knez, D. ; Lozar Štamcar, M., Narodni muzej Slovenije: zgodovinske in umetnostne zbirke: stalna razstava, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, ISBN 987-961-6169-78-3

Niczová, R. et al. Lovu Zdar / Good Hunt / Weidmans heil, Nitra: Nitranska galéria, 2011, ISBN 978-80-85746-54-9

Gorupič, B. , Likovno in vizualno: umetniške prakse 20. in 21. stoletja, Ljubljana: Slovensko društvo likovnih kritikov, 2012,
ISBN 978-961-93238-1-6

PUBLICATIONS&CRITICS

“Neprijetne nočne scene in sobe čudes” Barva na dlaneh, Ida Hiršenfelder / Dnevnik, 28.11.2010

“Zasebni templji lova” recenzija razstave, Matjaž Brulc / Fotografija 41, 42, 2009

“Muzeji” Tribuna, 752 tribuna, marec 2013

“Opazovanja Ljubljane @rt & foto”, Mestni muzej Ljubljana, Taja Čepič, Borut Rovšnik / Mestni muzej LJubljana, 2001